Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ocena szkolenia "Praktyczne aspekty RODO – zmiany w ochronie danych osobowych"

 

 

Organizator szkolenia: Biuro Organizacyjne MEN

Wykonawca szkolenia: Aleksandra Kowalik, inspektor ochrony danych

Dane o szkoleniu
Proszę wskazać datę szkolenia:
Proszę wskazać miejsce szkolenia:
Ocena programu szkolenia i metody szkolenia

 W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami:

Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobyłem/-am wiedzę/umiejętności potrzebne na moim stanowisku pracy
Cele szkolenia były jasno określone
Metody szkolenia, rytm pracy i środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele szkolenia
Szkolenie jest dobrze dopasowane do potrzeb urzędu, wspiera realizację jego celów
Szkolenie jest dobrze dopasowane do moich potrzeb szkoleniowych
Dzięki udziałowi w szkoleniu będę w stanie wprowadzić usprawnienia na moim stanowisku pracy
Dzięki udziałowi w szkoleniu będę w stanie podnieść efektywność zespołu, w którym pracuję
Na skutek uczestnictwa w szkoleniu podniosłem/-am swoje kompetencje zawodowe
 1 - zdecydowanie nie zgadzam się, 5 - zdecydowanie zgadzam się
Ocena postawy i kompetencji trenera/wykładowcy - Aleksandry Kowalik

 W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami:

Kompetencje trenera/wykładowcy były adekwatne do celów szkolenia
Postawa trenera była przyjazna, profesjonalna i zaangażowana
 1 - zdecydowanie nie zgadzam się, 5 - zdecydowanie zgadzam się
Ocena sposobu organizacji szkolenia

Jak ocenia Pani/Pan:

Lokalizację miejsca szkolenia
Warunki pracy (sala, wyposażenie, oświetlenie)
1 - bardzo nisko, 5 - bardzo wysoko
Uwagi dotyczące szkolenia

 Jakie aspekty szkolenia wymagają zmiany:

Inne uwagi nt. szkolenia: