Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez organy prowadzące szkoły

1. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 z późn.zm.) działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

2. Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), prowadzenie szkoły, placówki lub zespołu  oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą.
(To pytanie jest wymagane)
 1. Mając powyższe na uwadze, prosimy o odpowiedź, czy oprócz prowadzenia szkoły placówki lub zespołu prowadzą Państwo inną działalność, która jest działalnością gospodarczą?
2. Dane organu prowadzącego
(To pytanie jest wymagane)
 a) Typ organu:
(To pytanie jest wymagane)
 b) Nazwa organu:
(To pytanie jest wymagane)
 c) Numer REGON: