Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta w sprawie aktualizacji danych, dotyczących komputerów służbowych dla nauczycieli - kopia

(To pytanie jest wymagane)
 Proszę o podanie liczby nauczycieli – w osobach, zatrudnionych w Państwa szkole:
W przypadku zespołów szkół, prosimy o przypisanie danego nauczyciela tylko do jednej szkoły w zespole i nie wykazywanie go w pozostałych szkołach.
(To pytanie jest wymagane)
 Proszę o podanie liczby nauczycieli - w etatach, zatrudnionych w Państwa szkole:
W przypadku zespołów szkół, prosimy o przypisanie danego nauczyciela tylko do jednej szkoły w zespole i nie wykazywanie go w pozostałych szkołach.

Proszę o podanie liczby sprawnych służbowych komputerów stacjonarnych, użytkowanych przez nauczycieli zakupionych:

(To pytanie jest wymagane)
 w 2022 roku:

W przypadku zespołów szkół prosimy o przypisanie danego sprzętu tylko do jednej szkoły i nie wykazywanie go w pozostałych szkołach.

Przez komputery służbowe dla nauczycieli należy rozumieć również inne komputery będące do dyspozycji nauczycieli na terenie szkoły (np.: komputery znajdujące się w salach lekcyjnych, z których nauczyciele korzystają w czasie zajęć, nie przypisane indywidualnie do danego nauczyciela).

Przez zakupiony sprzęt należy również rozumieć sprzęt nabyty przez szkołę w inny sposób (np.: przekazany przez organ prowadzący, otrzymany w ramach darowizny lub nagrody).

(To pytanie jest wymagane)
 w latach 2020, 2021:

W przypadku zespołów szkół prosimy o przypisanie danego sprzętu tylko do jednej szkoły i nie wykazywanie go w pozostałych szkołach.

Przez komputery służbowe dla nauczycieli należy rozumieć również inne komputery będące do dyspozycji nauczycieli na terenie szkoły (np.: komputery znajdujące się w salach lekcyjnych, z których nauczyciele korzystają w czasie zajęć, nie przypisane indywidualnie do danego nauczyciela).

Przez zakupiony sprzęt należy również rozumieć sprzęt nabyty przez szkołę w inny sposób (np.: przekazany przez organ prowadzący, otrzymany w ramach darowizny lub nagrody).

(To pytanie jest wymagane)
 w latach 2018, 2019:

W przypadku zespołów szkół prosimy o przypisanie danego sprzętu tylko do jednej szkoły i nie wykazywanie go w pozostałych szkołach.

Przez komputery służbowe dla nauczycieli należy rozumieć również inne komputery będące do dyspozycji nauczycieli na terenie szkoły (np.: komputery znajdujące się w salach lekcyjnych, z których nauczyciele korzystają w czasie zajęć, nie przypisane indywidualnie do danego nauczyciela).

Przez zakupiony sprzęt należy również rozumieć sprzęt nabyty przez szkołę w inny sposób (np.: przekazany przez organ prowadzący, otrzymany w ramach darowizny lub nagrody).

(To pytanie jest wymagane)
 przed rokiem 2018:

W przypadku zespołów szkół prosimy o przypisanie danego sprzętu tylko do jednej szkoły i nie wykazywanie go w pozostałych szkołach.

Przez komputery służbowe dla nauczycieli należy rozumieć również inne komputery będące do dyspozycji nauczycieli na terenie szkoły (np.: komputery znajdujące się w salach lekcyjnych, z których nauczyciele korzystają w czasie zajęć, nie przypisane indywidualnie do danego nauczyciela).

Przez zakupiony sprzęt należy również rozumieć sprzęt nabyty przez szkołę w inny sposób (np.: przekazany przez organ prowadzący, otrzymany w ramach darowizny lub nagrody).

Proszę o podanie liczby sprawnych służbowych tabletów, użytkowanych przez nauczycieli zakupionych:

(To pytanie jest wymagane)
 w 2022 roku:

W przypadku zespołów szkół prosimy o przypisanie danego sprzętu tylko do jednej szkoły i nie wykazywanie go w pozostałych szkołach.

Przez tablety służbowe dla nauczycieli należy rozumieć również inne tablety będące do dyspozycji nauczycieli na terenie szkoły (np.: tablety znajdujące się w salach lekcyjnych, z których nauczyciele korzystają w czasie zajęć, nie przypisane indywidualnie do danego nauczyciela).

Przez zakupiony sprzęt należy również rozumieć sprzęt nabyty przez szkołę w inny sposób (np.: przekazany przez organ prowadzący, otrzymany w ramach darowizny lub nagrody).

(To pytanie jest wymagane)
 w latach 2020,2021:

W przypadku zespołów szkół prosimy o przypisanie danego sprzętu tylko do jednej szkoły i nie wykazywanie go w pozostałych szkołach.

Przez tablety służbowe dla nauczycieli należy rozumieć również inne tablety będące do dyspozycji nauczycieli na terenie szkoły (np.: tablety znajdujące się w salach lekcyjnych, z których nauczyciele korzystają w czasie zajęć, nie przypisane indywidualnie do danego nauczyciela).

Przez zakupiony sprzęt należy również rozumieć sprzęt nabyty przez szkołę w inny sposób (np.: przekazany przez organ prowadzący, otrzymany w ramach darowizny lub nagrody).

(To pytanie jest wymagane)
 w latach 2018,2019:

W przypadku zespołów szkół prosimy o przypisanie danego sprzętu tylko do jednej szkoły i nie wykazywanie go w pozostałych szkołach.

Przez tablety służbowe dla nauczycieli należy rozumieć również inne tablety będące do dyspozycji nauczycieli na terenie szkoły (np.: tablety znajdujące się w salach lekcyjnych, z których nauczyciele korzystają w czasie zajęć, nie przypisane indywidualnie do danego nauczyciela).

Przez zakupiony sprzęt należy również rozumieć sprzęt nabyty przez szkołę w inny sposób (np.: przekazany przez organ prowadzący, otrzymany w ramach darowizny lub nagrody).

(To pytanie jest wymagane)
 przed rokiem 2018

W przypadku zespołów szkół prosimy o przypisanie danego sprzętu tylko do jednej szkoły i nie wykazywanie go w pozostałych szkołach.

Przez tablety służbowe dla nauczycieli należy rozumieć również inne tablety będące do dyspozycji nauczycieli na terenie szkoły (np.: tablety znajdujące się w salach lekcyjnych, z których nauczyciele korzystają w czasie zajęć, nie przypisane indywidualnie do danego nauczyciela).

Przez zakupiony sprzęt należy również rozumieć sprzęt nabyty przez szkołę w inny sposób (np.: przekazany przez organ prowadzący, otrzymany w ramach darowizny lub nagrody).

Proszę o podanie liczby sprawnych służbowych komputerów przenośnych, użytkowanych przez nauczycieli zakupionych:

(To pytanie jest wymagane)
 w 2022 roku:

W przypadku zespołów szkół prosimy o przypisanie danego sprzętu tylko do jednej szkoły i nie wykazywanie go w pozostałych szkołach.

Przez komputery służbowe dla nauczycieli należy rozumieć również inne komputery będące do dyspozycji nauczycieli na terenie szkoły (np.: komputery znajdujące się w salach lekcyjnych, z których nauczyciele korzystają w czasie zajęć, nie przypisane indywidualnie do danego nauczyciela).

Przez zakupiony sprzęt należy również rozumieć sprzęt nabyty przez szkołę w inny sposób (np.: przekazany przez organ prowadzący, otrzymany w ramach darowizny lub nagrody).

(To pytanie jest wymagane)
 w latach 2020,2021:

W przypadku zespołów szkół prosimy o przypisanie danego sprzętu tylko do jednej szkoły i nie wykazywanie go w pozostałych szkołach.

Przez komputery służbowe dla nauczycieli należy rozumieć również inne komputery będące do dyspozycji nauczycieli na terenie szkoły (np.: komputery znajdujące się w salach lekcyjnych, z których nauczyciele korzystają w czasie zajęć, nie przypisane indywidualnie do danego nauczyciela).

Przez zakupiony sprzęt należy również rozumieć sprzęt nabyty przez szkołę w inny sposób (np.: przekazany przez organ prowadzący, otrzymany w ramach darowizny lub nagrody).

(To pytanie jest wymagane)
 w latach 2018,2019:

W przypadku zespołów szkół prosimy o przypisanie danego sprzętu tylko do jednej szkoły i nie wykazywanie go w pozostałych szkołach.

Przez komputery służbowe dla nauczycieli należy rozumieć również inne komputery będące do dyspozycji nauczycieli na terenie szkoły (np.: komputery znajdujące się w salach lekcyjnych, z których nauczyciele korzystają w czasie zajęć, nie przypisane indywidualnie do danego nauczyciela).

Przez zakupiony sprzęt należy również rozumieć sprzęt nabyty przez szkołę w inny sposób (np.: przekazany przez organ prowadzący, otrzymany w ramach darowizny lub nagrody).

(To pytanie jest wymagane)
 przed rokiem 2018:

W przypadku zespołów szkół prosimy o przypisanie danego sprzętu tylko do jednej szkoły i nie wykazywanie go w pozostałych szkołach.

Przez komputery służbowe dla nauczycieli należy rozumieć również inne komputery będące do dyspozycji nauczycieli na terenie szkoły (np.: komputery znajdujące się w salach lekcyjnych, z których nauczyciele korzystają w czasie zajęć, nie przypisane indywidualnie do danego nauczyciela).

Przez zakupiony sprzęt należy również rozumieć sprzęt nabyty przez szkołę w inny sposób (np.: przekazany przez organ prowadzący, otrzymany w ramach darowizny lub nagrody).