Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.
Ankieta uczestników dwusemestralnych, doskonalących studiów podyplomowych „Doradca rodziny"
(To pytanie jest wymagane)
 1. Jak ocenia Pan/Pani ocenia swój rozwój kompetencji zawodowych dzięki uczestniczeniu w dwusemestralnych, doskonalących studiach podyplomowych „Doradca rodziny”?
(To pytanie jest wymagane)
 2. Czy widzi Pan/ Pani możliwość podjęcia pracy w szkole lub placówce systemu oświaty na stanowisku „Doradca rodziny"?
(To pytanie jest wymagane)
 3. Czy widzi Pan/ Pani możliwość podjęcia pracy w placówce systemu pomocy społecznej na stanowisku „Doradca rodziny"?
(To pytanie jest wymagane)
 4. Jaka forma zatrudnienia byłaby dla Pana/Pani satysfakcjonująca w przypadku podjęcia zadań na stanowisku „Doradca rodziny”?
(To pytanie jest wymagane)
 Proszę wskazać jaka inna forma współpracy byłaby dla Pana/Pani satysfakcjonująca w przypadku podjęcia zadań na stanowisku „Doradca rodziny":
limit znaków: 50
(To pytanie jest wymagane)
 5. Czy widzi Pan/Pani możliwość zmiany dotychczasowego zatrudnienia na rzecz zatrudnienia jako „Doradca rodziny"?