Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta na temat bezpieczeństwa i przestrzegania praw dziecka

Drogi uczniu, 

prosimy Cię o wypełnienie ankiety. Ankieta ma na celu poznanie Twojej opinii na temat bezpieczeństwa i przestrzegania praw dziecka w Twojej szkole. Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi zostaną opracowane wyłącznie zbiorowo. Prosimy zatem o szczere odpowiedzi. 

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.