Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.
Badanie ankietowe
(To pytanie jest wymagane)
Stopień awansu zawodowego
(To pytanie jest wymagane)

Staż pracy w zawodzie nauczyciela

(To pytanie jest wymagane)

Uczę przedmiotów

(To pytanie jest wymagane)

Typ szkoły

(To pytanie jest wymagane)

Etap edukacyjny

(To pytanie jest wymagane)
Płeć
(To pytanie jest wymagane)

Miejscowość

(To pytanie jest wymagane)

Powiat

(To pytanie jest wymagane)
Województwo
(To pytanie jest wymagane)
Rok urodzenia
(To pytanie jest wymagane)

W swojej pracy w szkole korzystam z następujących narzędzi:

Edytor tekstu
Arkusz kalkulacyjny
Aplikacja do tworzenia prezentacji
Aplikacje do tworzenia plakatów, kolaży zdjęć, animacji (np. Canva)
Edytor grafiki rastrowej
Edytor grafiki wektorowej
Edytor grafiki 3D
Edytor dźwięku
Edytor wideo
Przeglądarka Internetu
Komunikator audio-video (np. Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Skype)
Platformy umożliwiające tworzenie wirtualnych klas (np. Google Classroom, Microsoft Teams, Zintegrowana Platforma Edukacyjna)
Platformy edukacyjne, zawierające materiały dla uczniów, np. Zintegrowana Platforma Edukacyjna, Edukator, Akademia Khana, LearningApps
Poczta elektroniczna
Media społecznościowe
Komputerowe lub mobilne gry edukacyjne
Symulatory
Narzędzia do analizy danych i obliczeń
Bazy danych
Programy do projektowania typu CAD
Narzędzia do programowania
Narzędzia wykorzystujące algorytmy uczenia maszynowego
Platformy służące do kolekcjonowania i wymiany materiałów graficznych i wideo (np. Instagram, Pinterest, YouTube)
Programy, aplikacje, w których można zadawać uczniom pytania (np. Kahoot, Quizizz, Mentimeter, Answergarden)
Oprogramowanie umożliwiające wspólną pracę z innymi z wykorzystaniem wspólnych zasobów (np. Dysk Google, Microsoft OneNote, Padlet)
(To pytanie jest wymagane)

Brałam/em udział w szkoleniu/warsztacie/webinarium

Edytor tekstu
Arkusz kalkulacyjny
Aplikacja do tworzenia prezentacji
Aplikacje do tworzenia plakatów, kolaży zdjęć, animacji (np. Canva)
Edytor grafiki rastrowej
Edytor grafiki wektorowej
Edytor dźwięku
Edytor wideo
Przeglądarka Internetu
Komunikator audio-video (np. Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Skype)
Platformy umożliwiające tworzenie wirtualnych klas (np. Google Classroom, Microsoft Teams)
Platformy edukacyjne, zawierające materiały dla uczniów, np. Zintegrowana Platforma Edukacyjna, Edukator, Akademia Khana, LearningApps
Poczta elektroniczna
Media społecznościowe
Komputerowe lub mobilne gry edukacyjne
Symulatory
Narzędzia do programowania
Narzędzia wykorzystujące algorytmy uczenia maszynowego
Platformy służące do kolekcjonowania i wymiany materiałów graficznych i wideo (np. Instagram, Pinterest, YouTube)
Programy, aplikacje, w których można zadawać uczniom pytania (np. Kahoot, Quizizz, Mentimeter, Answergarden)
Oprogramowanie umożliwiające wspólną pracę z innymi z wykorzystaniem wspólnych zasobów (np. Dysk Google, Microsoft OneNote, Padlet)
(To pytanie jest wymagane)

W swojej pracy dydaktycznej korzystam z:

Dysku w chmurze (np. Google Dysk, Microsoft OneDrive)
Tablicy tradycyjnej
Tablicy interaktywnej
Monitora interaktywnego
Tablicy wirtualnej (np. Google Jambord, Padlet)
Prezentacji
Filmów
Gier tradycyjnych
Gier komputerowych
Materiałów pochodzących z Internetu
Wirtualnych podpokoi
Publikuję własne materiały w internecie (np. filmy YT, prezentacje w systemach prezentacji online, kod na platformie Scratch)
Odtwarzania dźwięku (z komputera / CD / telefonu) – np. zajęcia muzyczne lub językowe
(To pytanie jest wymagane)

W swojej pracy dydaktycznej:

Wykorzystuję gotowe materiały (elektroniczne lub drukowane) nie wprowadzając do nich żadnych modyfikacji
Wykorzystuję materiały drukowane/elektroniczne dla uczniów przygotowane samodzielnie przeze mnie
Dyktuję uczniom notatki
Proszę uczniów o tworzenie i dzielenie się własnymi notatkami, np. w Notesie Zajęć Microsoft, na Dysku Google lub w postaci mapy myśli, np. Coggle.it
Rozwiązuję rzeczywiste problemy, np. uczniowie na moich lekcjach zaprojektowali i wykonali przyszkolny ogródek
Stale wzbogacam swoją wiedzę i umiejętności (cyfrowe, metodologiczne itp.)
Premiuję uczniów za pracowitość
Premiuję uczniów za wynik
Proszę uczniów o przygotowanie w zespołach filmów wyjaśniających lub przedstawiających dane zagadnienia
Zachęcam uczniów do własnego poszukiwania wiedzy
Zachęcam uczniów do samodzielnego nabywania umiejętności, np. poprzez pracę projektową w zespołach
Stosuję metodę odwróconej klasy (uczniowie przygotowują się do lekcji w domu na podstawie wskazanych przeze mnie materiałów
Stosuję metodę webquest (uczniowie rozwiązują zadania w oparciu o instrukcję umieszczoną na stronie internetowej)
Stosuję nauczanie wyprzedzające (uczniowie samodzielnie szukają informacji na zadany temat
Stosuję metodę projektu uczniowskiego (uczniowie rozwiązują zdefiniowany przez siebie problem mieszczący się w ogólnie zdefiniowanym przez nauczyciela obszarze problemowym)
(To pytanie jest wymagane)

Edukacja akademicka przygotowała mnie do wykorzystania w procesie dydaktycznym pomocy cyfrowych