Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.
Ankieta w ramach szkoleń dla kadr EW
(To pytanie jest wymagane)
 1. Proszę wskazać nazwę beneficjenta:
(To pytanie jest wymagane)
 1a. Proszę wskazać województwo, w którym są prowadzone szkolenia:
(To pytanie jest wymagane)
1b. Proszę podać tematy wszystkich zakończonych szkoleń w danym miesiącu sprawozdawczym:
Jeśli tytuły szkoleń mają taką samą nazwę proszę wpisać je jeden raz.
(To pytanie jest wymagane)
 2. Proszę o wskazanie roku sprawozdawczego:
(To pytanie jest wymagane)
 2a. Proszę o wskazanie miesiąca sprawozdawczego:
 3. Proszę o podanie informacji dotyczących uczestników szkoleń:
pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN)
nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli
nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół podstawowych
nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej liceów ogólnokształcących
nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego
nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej techników
nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół branżowych I i II stopnia
pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna)
pracownicy kuratoriów oświaty