Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.
Ankieta w ramach szkoleń dla kadr EW
(To pytanie jest wymagane)
 1. Proszę wskazać nazwę beneficjenta:
(To pytanie jest wymagane)
 1a. Proszę wskazać województwo, w którym są prowadzone szkolenia:
(To pytanie jest wymagane)
1b. Proszę podać tematy wszystkich zakończonych szkoleń w danym miesiącu sprawozdawczym:
Jeśli tytuły szkoleń mają taką samą nazwę proszę wpisać je jeden raz.
(To pytanie jest wymagane)
 2. Proszę o wskazanie roku sprawozdawczego:
(To pytanie jest wymagane)
 2a. Proszę o wskazanie miesiąca sprawozdawczego:
(To pytanie jest wymagane)
 3. Proszę o podanie informacji dotyczących uczestników szkoleń:
Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN)
Pracownicy szkół i przedszkoli (razem)
Pracownicy JST i kuratoriów oświaty (razem)