Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.
Ankieta z pilotażu egzaminu online
(To pytanie jest wymagane)
 1. Które z zadań były dla Ciebie najtrudniejsze? Wpisz numery zadań i uzasadnienie.
Maksymalnie 500 znaków
(To pytanie jest wymagane)
 2. Które z poleceń były dla Ciebie niezrozumiałe? Wpisz numery zadań i uzasadnienie.
Maksymalnie 500 znaków
(To pytanie jest wymagane)

 3. Na wykonanie wszystkich zadań w teście było:

(To pytanie jest wymagane)
 4. Jak oceniasz poniższe elementy systemu?
Przyjazność interfejsu
Wygląd i szata graficzna
Intuicyjność i nawigacja
Łatwość obsługi
Dostępne funkcjonalności
Wprowadzanie symboli matematycznych
Brudnopis
5. Jakie ewentualne zmiany w funkcjonalności rozwiązywania zadań otwartych mógłbyś zaproponować?
(To pytanie jest wymagane)
 6. Czy korzystałeś z brudnopisu?
(To pytanie jest wymagane)
 7. Czy funkcjonalność rysownika w brudnopisie była dla Ciebie przydatna?
8. Jakie ewentualne zmiany w funkcjonalności brudnopisu mógłbyś zaproponować?
Maksymalnie 255 znaków
9. Która z dostępnych funkcjonalności wymaga według Ciebie usprawnienia?
Maksymalnie 255 znaków
10. Czy uważasz, że w systemie brakuje jakiejś funkcjonalności? Jeśli tak to jakiej?
Maksymalnie 255 znaków
 11. Jeśli masz inne uwagi dotyczące rozwiązywanego testu, zapisz je poniżej.
Maksymalnie 255 znaków
 12. Jeśli masz uwagi dotyczące systemu, w którym rozwiązujesz test, zapisz je poniżej.
Maksymalnie 255 znaków