Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.
Ankieta z pilotażu egzaminu online
 1. Które z zadań były dla Ciebie najtrudniejsze? Wpisz numery zadań i uzasadnienie.
Maksymalnie 500 znaków
 2. Które z poleceń były dla Ciebie niezrozumiałe? Wpisz numery zadań i uzasadnienie.
Maksymalnie 500 znaków
(To pytanie jest wymagane)

 3. Na wykonanie wszystkich zadań w teście było:

 4. Jeśli masz inne uwagi dotyczące rozwiązywanego testu, zapisz je poniżej.
Maksymalnie 255 znaków
 5. Jeśli masz uwagi dotyczące systemu, w którym rozwiązujesz test, zapisz je poniżej.
Maksymalnie 255 znaków